Arts Maebashi

Exhibition

Recent Acquisitions : A Selection 2013-2016

2016.06.09 - 2016.07.12

【Past Exhibition】

June 9, 2016 – July 12, 2016
Venue : Arts Maebashi Gallery 1
Open hours : 11:00-19:00 (entry up to 18:30) 
Closed on Wednesdays.
Admission:Free
Organizer: Arts Maebashi

Artists:
IKEDA Seiji
ISHIUCHI Miyako
ITO Zon
ITO Mie
IMAI Mitsutoshi
KOIZUMI Meiro
KONDO Yoshio
MITANI Shin
MORI Ryota

 

Share